Početna Radni nalozi Radionički Terenski
Pomoć

× Avatar
Zaboravili lozinku ?

× Avatar

Napravi nov nalog

Ime:
Prezime:
Molim vas potvrdite lozinku
Tvrdim da nisam robot
Email:

Zaboravio lozinku?
drobilana
POSTROJENJE ZA PRIPREMU UGLJA
MAŠINSKO ODRŽAVANJE

Početna strana: Dobro došli na zvanićnu web stranu mašinskog održavanja postrojenja za pripremu uglja. Web servis možete koristit u skladu sa administratorskim dozvolama.

Workplace T-15 T-21 T3/T5 T4/T6 T8/T9 Drobilice T3a/T5a T4a/T6a NT10/NT11 T-17 T-18 T-19 RSE 35m T25 T26 TP-1 TP-2
KOMENTAR
Ako ste registrovan korisnik, možete ostaviti komentar

Svaki dobronameran komentar je dobrodošao. Možete aktivno učestvovati u poboljšanju sajta ako uočite neku grešku i nepravilnost.


PREDPLATA

Kratka istorija aplikacije

  • 2016 Početak rada na web aplikaciji verzija WEB1
  • 2017 Operativna verzija WEB4
  • 2018 Glavna verzija aplikaciji verzija drobilana aktivna do 2024
  • 2022 Dodati moduli za homogenizaciju
  • 2024 Tekuća verzija unapređena u odnosu na 2018 kompletni prelazak na w3css
Aplikacija je pisana u php i JS. Koristi apache2 mrezu i mysql.

predplata
×

Politika privatnosti

Politika privatnost

  • Ovaj sajt ne prikuplja vaše privatne informacije niti koristi kolačiće
  • Sve informacije na sajtu su informacionog sadržaja
  • Autor sajta ne garantuje ispravnost sajta niti snosi posledice za korišćenje istog
  • Svi podaci na sajtu smatraju se intelektualnom svojinom autora sajta, osim ako se to drugačije ne navede.
Unos podataka u baze moguće je samo korisnicima sa ovlašćenjima
×

Uslovi korišćenja

Web aplikacija mašinskog održavanja drobilane

Ova aplikacija namenjena je prvenstveno kao informacioni sistem mašinskog održavanja drobilane. Međutim, možete je koristit kako bi našli informacije o opremi. Ako ste student možete slobodno iskoristiti sve prikupljene podatke, pod uslovom da navedete izvor. Ako ste isporučilac opreme možete naći korisne informacije. Slobodno koristite sajt za informativne svrhe. Strogo je zabranjeno: Neovlašćeno kopiranje resursa sajta (slike i delovi programa) koji se smatraju intelektualnom svojinom autora.